About Travel Slovenija

Travel-slovenija.com je neodvisni spletni portal namenjen video promociji turističnih, naravnih, etnoloških, zgodovinskih in kulturnih znamenitosti države Slovenije in njenega neposrednega zaledja. Ekipa travel-slovenija.com želi z njim vzpodbuditi turistične delavce, organizacije in društva, ter individualne uporabnike portala, kot tudi vse ljubitelje naravnih lepot Slovenije, da sodelujejo pri soustvarjanju te obsežne, trajno razvijajoče se video zbirke.

Copyright © 2011 Travel Slovenija. All rights reserved.